nieuws FSC

Hierbij een beetje uitleg over het FSC-label
FSC respecteert niet alleen de werkomstandigheden van de arbeiders, het ziet er tevens op toe dat er voor elk omgekapt bos een nieuw bos wordt aangeplant. Kiezen voor drukkerij Bredero is kiezen voor een duurzaam bosbeleid.

gecertificeerd zijn betekent ook de regels van de Chain of Custody volgen.
In alle stadia van productie, distributie en verkoop is de naspeurbaarheid gecontroleerd.
Het hout moet van het gecertificeerde bos tot en met het eindproduct traceerbaar zijn.
 
De 10 basisprincipes van FSC
1. Het bosbeheer moet de nationale wetten, internationale afspraken / overeenkomsten en de principes en criteria van FSC respecteren. 
2. Gebruik en eigendom van het bos moeten zijn vastgesteld en rechtsgeldig zijn. 
3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren moeten erkend en gerespecteerd worden. 
4. Het bosbeheer moet gericht zijn op het handhaven of verbeteren van het lange termijn sociale en economische welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen. 
5. De bosproducten en -diensten moeten efficient worden gebruikt, opdat de economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld. 
6. De ecologische functies en biodiversiteit van bosgebied moeten worden beschermd. 
7. Er moet een duidelijk beheerplan op schrift staan, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn. 
8. De sociale, economische en ecologische gevolgen van activiteiten in het bos moeten regelmatig worden gecontroleerd. 
9. Bossen met hoge natuurwaarde moeten behouden en op hun waarde ingeschat worden. 
10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen deze niet vervangen. 
Ze moeten worden beheerd in overeenstemming met de voorgaande principes