Voor het personaliseren van drukwerk

ALGEMEEN

- 
Wij ontvangen graag een excel-bestand met enkel de te drukken gegevens voor de personalisering.

- 
Uw excelfile verwerken we dan in personalisatie-software.

- Opgelet: een nieuwe excellijst aanleveren betekent voor ons opnieuw beginnen en brengt extra kosten met zich mee.

WEL

- De eerste rij invullen met naamgeving van de kolommen (zie regel 1 in voorbeeld).

- De volgende rijen consequent en foutloos invullen met adresgegevens en deze grondig controleren (1 adres per regel).

- Aanspreektitel (Dhr. / Mevr. / Familie etc.) en namen in aparte cellen zetten (zie voorbeeld).

- 
Zijn er adressen voor het buitenland, groepeer deze dan en zet ze aansluitend onderaan de lijst. + het land voluit in kapitaal vermelden

- 
Zijn er mensen zonder adresgegegens die de envelop persoonlijk overhandigd krijgen, deze ook groeperen en aansluitend onderaan de lijst zetten.

NIET

- Geen te lange naamregels indien mogelijk

- Geen haakjes gebruiken zoals < of >

- Geen enters gebruiken binnen een cel.

- Geen verborgen rijen of kolommen (dichtgeschoven kolommen).

- Geen overbodige -niet voor ons bedoelde- tabbladen met gegevens erbij laten zitten.

- Geen extra info ergens los in een cel (enkel de gegevens die gedrukt moeten worden).

- Geen lege regels

- Geen opmaak.

EXTRA INFO

- 
Een idee van hoe u de adresopmaak wilt, kunt u los bijgeven als pdf/jpg, ga bij het bepalen hiervan altijd uit van de langste namen/regels.
(Zie ook de manual van B-Post)

- Een nette lijst is consequent ingevuld: o.a. voor hoofdlettergebruik, spaties, koppeltekens etc.

- Het is geen probleem als in uw bestaande lijst de “postcode” en “plaats” van cel gescheiden zijn

- Om niet te lange regels te krijgen is het handiger om te kiezen voor Dhr. en Mevr. in plaats van voluit geschreven.

- Uw adresgegevens worden enkel gebruikt voor uw opdracht en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Indien het om een gepersonaliseerde code gaat vervang je 'aanspreektitel' door uw code en verder zal de exclefile uit 1 kolom bestaan.

voorbeeld van een lijst voor firma's

voorbeeld van een lijst voor personen