AANLEVEREN


  • Lever fonts (lettertypen) mee indien u wenst dat wij aanpassingen doen.
  • Zet geen verschillende formaten in 1 pdf-file.
  • Wij verwerken geen Publisher- of Powerpoint-files.
  • Word, Open Office en Excel zijn enkel bruikbaar om tekst aan te leveren en moeten herwerkt worden in onze opmaakprogramma's
  • Werk in CMYK en niet in RGB.
  • Gelieve steeds enkele pagina’s en geen dubbele pagina’s (spreads) aan te leveren voor documenten bestaande uit verschillende bladzijden.
  • Werk op ware grootte. Dus een A5 flyer niet aanleveren per 2 op een A4.
  • Voor brochures en boeken: alle bladzijden van een boekje aanleveren in 1 bestand, in de gewone volgorde. Dus elke pagina van het boekje op 1 pagina voorzien en niet in booklet.
  • De werkwijze voor het maken van een file voor een drukproef en voor het eigenlijke drukwerk identiek houden. Als de files in een ander bestandsformaat worden opgeslagen, kunnen de kleuren anders berekend worden met kleurverschillen tot gevolg. Tenzij u natuurlijk consequent en correct kleurmanagement toepast voor uw digitale werkstroom.
  • Zet de tekst niet te dicht tegen de rand en let ook op met fijne boorden rondom. Liefst met een minimum van 5 mm.