Enveloppen & mailings

Je kan je adressenlijst door ons laten meedrukken op uw kaart of zelfs op enveloppen.

Veel mensen schrijven niet graag de postkaart of envelop en wensen geen adresklever te plakken. Voor hen is er goed nieuws want tegenwoordig kunnen we de naam en adresgegevens van de geadresseerde vlot meedrukken.

Voordelen zijn dat ze alle netjes leesbaar zijn, eventueel in hetzelfde lettertype als de aankondiging met zelfs een accent die ook in de aankondiging zit.

Klik hieronder zeker op de do’s en dont’s om jouw bestand juist aan te leveren!

MAILINGS

▸ Aanleveren file voor personalisatie

Wij ontvangen graag een excel-bestand met enkel de te drukken gegevens voor de personalisering. Voor aanleverspecificaties zie hieronder bij WEL DOEN en NIET DOEN.
Uw excelfile verwerken we in een personalisatie-softwareprogramma. Een nieuwe excellijst aanleveren betekent opnieuw beginnen en brengt extra kosten met zich mee.

▸ Tips
  • Een idee van hoe u de adresopmaak wilt, kunt u los bijgeven als pdf/jpg, ga bij het bepalen hiervan altijd uit van de langste namen/regels.
  • (Zie ook de manual van B-Post)
  • Een nette lijst is consequent ingevuld: o.a. voor hoofdlettergebruik, spaties, koppeltekens etc.
  • Het vormt geen probleem als in uw bestaande lijst de “postcode” en “plaats” van cel gescheiden zijn
  • Om geen te lange regels te krijgen kiest u best voor ‘Dhr.’ en ‘Mevr.’ in plaats van voluit geschreven.
  • Uw adresgegevens gebruiken we enkel voor uw opdracht.
▸ WEL doen
 • De eerste rij invullen met naamgeving van de kolommen (zie regel 1 in voorbeeld). De volgende rijen consequent en foutloos invullen met adresgegevens en deze grondig controleren (1 adres per regel)
 • Aanspreektitel (Dhr. / Mevr. / Familie etc.) en namen in aparte cellen zetten (zie voorbeeld)
 • Zijn er adressen voor het buitenland, groepeer deze dan en zet ze aansluitend onderaan de lijst + het land voluit in kapitaal vermelden
 • Zijn er mensen zonder adresgegevens die de envelop persoonlijk overhandigd krijgen, deze ook groeperen en aansluitend onderaan de lijst zetten
▸ NIET doen
 • Geen te lange naamregels indien mogelijk
 • Geen haakjes ( > < ) gebruiken
 • Geen enters gebruiken binnen een cel
 • Geen verborgen rijen of kolommen (dichtgeschoven kolommen)
 • Geen overbodige -niet voor ons bedoelde- tabbladen met gegevens erbij laten zitten
 • Geen extra info ergens los in een cel (enkel de gegevens die gedrukt moeten worden)
 • Geen lege regels
 • Geen opmaak.

PRIJZEN ENVELOPPEN

De prijzen zijn exclusief 21 % BTW en blijven geldig tot we die wijzigen. Hier volgt spoedig onze prijslijst van zakenveloppen en vierkante enveloppen. Voorlopig kan u echter wel de prijs opvragen via mail. Om een prijs op te vragen is nodig:
– het formaat
– de opdruk: één kleur, twee kleuren of quadri
– het aantal
– de gewenste papiersoort
– met of zonder venster
– type klep (met gegomde klep, zelfklevende klep of met strip)