Adressenlijst meedrukken op kaarten & enveloppen

Veel mensen schrijven niet graag de postkaart of envelop en wensen geen adresklever te plakken. Voor hen is er goed nieuws want tegenwoordig kunnen we de naam en adresgegevens van de geadresseerde vlot meedrukken.

Voordelen zijn dat ze alle netjes leesbaar zijn, eventueel in hetzelfde lettertype als de aankondiging met zelfs een accent die ook in de aankondiging zit.

AAN TE LEVEREN:

Wij ontvangen graag een excel-bestand met enkel de te drukken gegevens voor de personalisering.
Uw Excel-bestand verwerken we in een personalisatie-softwareprogramma. Een nieuwe Excel-lijst aanleveren betekent opnieuw beginnen en brengt extra kosten met zich mee.

WEL DOEN:

De eerste rij invullen met naamgeving van de kolommen (zie regel 1 in voorbeeld). De volgende rijen consequent en foutloos invullen met adresgegevens en deze grondig controleren (1 adres per regel)
Aanspreektitel (Dhr. / Mevr. / Familie etc.) en namen in aparte cellen zetten (zie voorbeeld)
Zijn er adressen voor het buitenland, groepeer deze dan en zet ze aansluitend onderaan de lijst + het land voluit in kapitaal vermelden
Zijn er mensen zonder adresgegevens die de envelop persoonlijk overhandigd krijgen, deze ook groeperen en aansluitend onderaan de lijst zetten

NIET DOEN:

Geen te lange naamregels indien mogelijk
Geen haakjes ( > < ) gebruiken
Geen enters gebruiken binnen een cel
Geen verborgen rijen of kolommen (dichtgeschoven kolommen)
Geen overbodige -niet voor ons bedoelde- tabbladen met gegevens erbij laten zitten
Geen extra info ergens los in een cel (enkel de gegevens die gedrukt moeten worden)
Geen lege regels
Geen opmaak.

TIPS:

Een idee van hoe u de adresopmaak wilt, kunt u los bijgeven als pdf/jpg, ga bij het bepalen hiervan altijd uit van de langste namen/regels.
(Zie ook de manual van B-Post)
Een nette lijst is consequent ingevuld: o.a. voor hoofdlettergebruik, spaties, koppeltekens etc.
Het vormt geen probleem als in uw bestaande lijst de “postcode” en “plaats” van cel gescheiden zijn
Om geen te lange regels te krijgen kiest u best voor ‘Dhr.’ en ‘Mevr.’ in plaats van voluit geschreven.
Uw adresgegevens gebruiken we enkel voor uw opdracht.