Personalisatie

Veel mensen schrijven niet graag de envelop of wensen geen adresklever te plakken. Voor hen is er goed nieuws want tegenwoordig kunnen we vlot de enveloppen opdrukken met de naam en adresgegvens van uw genodigden.

Voordelen zijn dat ze alle netjes leesbaar zijn, eventueel in hetzelfde lettertype als de aankondiging met zelfs een accent die ook in de aankondiging zit.

ALGEMEEN

 • Wij ontvangen graag een excel-bestand met enkel de te drukken gegevens voor de personalisering.
 • Uw excelfile verwerken we in een personalisatie-softwareprogramma.
 • Een nieuwe excellijst aanleveren betekent opnieuw beginnen en brengt extra kosten met zich mee.

WEL

 • De eerste rij invullen met naamgeving van de kolommen (zie regel 1 in voorbeeld). De volgende rijen consequent en foutloos invullen met adresgegevens en deze grondig controleren (1 adres per regel)
 • Aanspreektitel (Dhr. / Mevr. / Familie etc.) en namen in aparte cellen zetten (zie voorbeeld)
 • Zijn er adressen voor het buitenland, groepeer deze dan en zet ze aansluitend onderaan de lijst + het land voluit in kapitaal vermelden
 • Zijn er mensen zonder adresgegegens die de envelop persoonlijk overhandigd krijgen, deze ook groeperen en aansluitend onderaan de lijst zetten

NIET

 • Geen te lange naamregels indien mogelijk
 • Geen haakjes gebruiken zoals <of >
 • Geen enters gebruiken binnen een cel
 • Geen verborgen rijen of kolommen (dichtgeschoven kolommen)
 • Geen overbodige -niet voor ons bedoelde- tabbladen met gegevens erbij laten zitten
 • Geen extra info ergens los in een cel (enkel de gegevens die gedrukt moeten worden)
 • Geen lege regels
 • Geen opmaak.

EXTRA INFO

 • Een idee van hoe u de adresopmaak wilt, kunt u los bijgeven als pdf/jpg, ga bij het bepalen hiervan altijd uit van de langste namen/regels.
 • (Zie ook de manual van B-Post)
 • Een nette lijst is consequent ingevuld: o.a. voor hoofdlettergebruik, spaties, koppeltekens etc.
 • Het vormt geen probleem als in uw bestaande lijst de “postcode” en “plaats” van cel gescheiden zijn
 • Om geen te lange regels te krijgen kiest u best voor ‘Dhr.’ en ‘Mevr.’ in plaats van voluit geschreven.
 • Uw adresgegevens gebruiken we enkel voor uw opdracht.