Hoe drukklare files aanleveren?

Woord vooraf: Het geeft veel voldoening als u zelf de opmaak kan verzorgen, maar foutief geproduceerde files kunnen arbeidsintensief zijn om technisch op punt te zetten. Om dit te vermijden vindt u hieronder bruikbare tips.

Gelieve onderstaande uitleg grondig door te nemen vooraleer u files aanlevert.

De meest voorkomende problemen zijn: ontbreken van afloop, ontbrekende snijlijnen en beelden die in RGB ipv in CMYK staan.
Als de onderstaande informatie te technisch of te moeilijk overkomt, kunnen we dit natuurlijk ook voor u verzorgen aan slechts 45 euro per uur.
Verkeerd aangeleverde files brengen vanaf de 2e analyse kosten met zich mee aan 11,25 euro per startend kwartier.
U kan de bestanden aanleveren per mail, via internet (bvb www.wetransfer.com) of via verschillende dragers.

Bruikbare bestanden

 • PDF volgens de instellingen van PDFx1a met de gebruikte fonts ingesloten (of embed) plus snijtekens en 2,5 mm afloop rondom. Voor de uitleg over afloop zie de tekening hieronder of klik hier Voor het beste resultaat: lever een drukklare PDF aan.
  Let op! PDF bestanden die RGB, shading objects, coloured paterns of NChannels bevatten, zijn geen drukgeschikte bestanden en geven een onvoorspelbaar resultaat.
 • Adobe Indesign CS6 als package (een pakket maken van uw Indesigndocument met de gebruikte beelden, links en fonts)
  een hogere versie dan CS6 exporteren naar IDML
 • Adobe Illustrator (.ai) liefst als PDF bewaren, de fonts in outlines opslaan met snijtekens en 2,5 mm afloop
  de cloudversie bewaren als CS6
 • Adobe Photoshop (.psd, .tif, .jpg) op 300 dpi resolutie
  de cloudversie bewaren als .TIF met de gebruikte lagen
 • CorelDraw opslaan als .ai en de file dan door ons laten openen ter controle omdat bepaalde versies conflicten geven.

Wij verwerken geen Publisher- of Powerpoint-files.
Word, Open Office en Excel zijn enkel bruikbaar om tekst aan te leveren en moeten herwerkt worden in onze opmaakprogramma's.

Nuttige tips

 • Werk in CMYK en niet in RGB.
 • Gelieve steeds enkele pagina’s en geen dubbele pagina’s (spreads) aan te leveren voor een brochure met verschillende bladzijden.
 • Een A5 flyer niet aanleveren per 2 op een A4.
 • De werkwijze voor het maken van een file voor een drukproef en voor het eigenlijke drukwerk identiek houden. Als de files in een ander bestandsformaat worden opgeslagen, kunnen de kleuren anders berekend worden met kleurverschillen tot gevolg. Tenzij u natuurlijk consequent en correct kleurmanagement toepast voor uw digitale werkstroom.
 • Zet de tekst niet te dicht tegen de rand en let ook op met fijne boorden rondom. Liefst met een minimum van 5 mm.

Hierbij het verschil tussen een beeld van 300 dpi links en een lagesesolutiebeeld rechts.