AANDACHT VOOR MILIEU

Bij alle werkzaamheden van drukkerij Alfabet staat
het milieuvriendelijk ondernemen centraal

Dit betekent dat wij onze productie zodanig inrichten om het milieu
zo min mogelijk te belasten en waar mogelijk zoveel mogelijk duurzaam te werken.
Waar we deze duurzame keuzes specifiek hebben geïmplementeerd, kan je hieronder lezen.
▸ Gebouw

Zo bedacht de architect bij de verbouwing een systeem van waterrecuperatie voor het sanitair.
Verder zijn we ook kieskeurig in de toelevering van groene elektriciteit en hebben we gekozen voor Trevion als leverancier van groene stroom.
Voor meer informatie: www.trevion.be

▸ Leveringen

Leveringen in de buurt laten we over aan een fietskoerier.

▸ FSC papier

Al ons nieuw aangekocht papier, karton en enveloppen dragen het FSC-label.
Het gebruik maken van FSC gecertificeerd papier betekent grondstoffen uit verantwoord beheerde bossen met respect voor de leefomgeving en zijn lokale, sociale en economische factoren. Tevens kan u uit een groot assortiment milieuvriendelijk geproduceerd papier en karton kiezen en ook houden we een gans gamma gerecycleerde kwaliteiten op voorraad.

Wat is FSC-label?

1. Het bosbeheer moet de nationale wetten, internationale afspraken en overeenkomsten plus de principes en criteria van FSC respecteren.
2. Het gebruik en de eigendom van het bos moeten vastgesteld en rechtsgeldig zijn.
3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren moeten erkend en gerespecteerd worden.
4. Het bosbeheer moet gericht zijn op het handhaven of verbeteren van het lange termijn sociale en economische welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen.
5. De bosproducten en bosdiensten moeten efficiënt worden gebruikt, opdat de economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld.
6. De ecologische functies en biodiversiteit van bosgebied moeten worden beschermd.
7. Er moet een duidelijk beheerplan op schrift staan, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn.
8. De sociale, economische en ecologische gevolgen van activiteiten in het bos moeten regelmatig worden gecontroleerd.
9. Bossen met hoge natuurwaarde moeten behouden en op hun waarde ingeschat worden.
10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen deze niet vervangen.
Ze moeten worden beheerd in overeenstemming met de voorgaande principes

▸ Tips voor uw eigen minimale ecologische voetafdruk
  • Al ons papier en karton bevat het FSC- of PEFC-label
  • Ga voor een lager papiergrammage
  • Druk in uw buurt, liefst in Gent natuurlijk 😉
  • Communiceer zelf over uw groene keuzes
  • Met de fiets geleverd (als de afstand en volume dat toelaten)
  • Gebruik direct mail (= drukwerk direct naar uw contact) voor een gecontroleerde milieu-impact en een maximale communicatie-impact