null
Aandacht voor milieu
Bij alle werkzaamheden van drukkerij Alfabet staat het milieuvriendelijk ondernemen centraal. Dit betekent dat wij onze productie zodanig inrichten om het milieu zo min mogelijk te belasten en waar mogelijk zoveel mogelijk duurzaam te werken. Waar we deze duurzame keuzes specifiek hebben geïmplementeerd, kan je hieronder lezen.

▸ Gebouw

Drukkerij alfabet heeft zeker aandacht voor het milieu!

Zo bedacht de architect bij de verbouwing een systeem van waterrecuperatie voor het sanitair.
Verder zijn we ook kieskeurig in de toelevering van groene elektriciteit en kozen we voor Trevion als leverancier van groene stroom.
Voor meer informatie: www.trevion.be

▸ Tips voor uw eigen minimale ecologische voetafdruk

– Al ons papier en karton bevat het FSC- of PEFC-label
– Ga voor een lager papiergrammage
– Druk in uw buurt, liefst in Gent natuurlijk 😉
– Communiceer zelf over uw groene keuzes
– Leveringen gebeuren in Gent met de fietskoerier, tenzij de afstand te ver is
– Gebruik direct mail (= drukwerk direct naar uw contact) voor een gecontroleerde milieu-impact en een maximale communicatie-impact

▸ FSC papier

Al ons nieuw aangekocht papier, karton en enveloppen draagt het FSC-label.
Het gebruik maken van FSC gecertificeerd papier betekent grondstoffen uit verantwoord beheerde bossen met respect voor de leefomgeving en zijn lokale, sociale en economische factoren. Tevens kan u uit een groot assortiment milieuvriendelijk geproduceerd papier en karton kiezen en ook houden we een gans gamma gerecycleerde kwaliteiten op voorraad.

Wat is FSC-label?

1. Het bosbeheer moet de nationale wetten, internationale afspraken en overeenkomsten plus de principes en criteria van FSC respecteren.
2. Het gebruik en de eigendom van het bos moeten vastgesteld en rechtsgeldig zijn.
3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren moeten erkend en gerespecteerd worden.
4. Het bosbeheer moet gericht zijn op het handhaven of verbeteren van het lange termijn sociale en economische welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen.
5. De bosproducten en bosdiensten moeten efficiënt worden gebruikt, opdat de economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld.
6. De ecologische functies en biodiversiteit van bosgebied moet men beschermen.
7. Er moet een duidelijk beheerplan op schrift staan, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn.
8. De sociale, economische en ecologische gevolgen van activiteiten in het bos moeten regelmatig worden gecontroleerd.
9. Bossen met hoge natuurwaarde moet men men behouden en op hun waarde ingeschatten.
10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mag men daar niet door vervangen.
Men moet deze beheren in overeenstemming met de voorgaande principes

zie ook https://www.labelinfo.be/nl/label/papier-fsc voor meer uitleg

▸ Leveringen

Leveringen in de buurt gebeuren via een fietskoerier.