null
Adressenlijst meedrukken op kaarten & enveloppen
Veel mensen schrijven niet graag de postkaart of envelop en wensen geen adresklever te plakken. Voor hen is er goed nieuws want tegenwoordig kunnen we de naam en adresgegevens van de geadresseerde vlot meedrukken. Voordelen zijn dat ze netjes leesbaar zijn, eventueel in hetzelfde lettertype als de aankondiging met zelfs een accent die ook in de aankondiging zit.

HOE DE PERSONALISATIE AANLEVEREN:

Wij ontvangen om de personalisatie mee te drukken graag een excel-bestand met enkel de te drukken gegevens.

Uw Excel-bestand verwerken we in een personalisatie-softwareprogramma. Een nieuwe Excel-lijst aanleveren betekent opnieuw beginnen en brengt extra kosten met zich mee.

TIPS:

– Een idee van hoe u de adresopmaak wilt, kunt u los bijgeven als pdf/jpg, ga bij het bepalen hiervan altijd uit van de langste namen/regels.
(Zie ook de manual van B-Post)
– Een nette lijst is consequent ingevuld: o.a. voor hoofdlettergebruik, spaties, koppeltekens etc.
– Het vormt geen probleem als in uw bestaande lijst de “postcode” en “plaats” van cel gescheiden zijn
– Om geen te lange regels te krijgen kiest u best voor ‘Dhr.’ en ‘Mevr.’ in plaats van voluit geschreven.

Uw adresgegevens gebruiken we enkel voor uw opdracht.

WEL DOEN:

– De eerste rij invullen met naamgeving van de kolommen (zie regel 1 in voorbeeld). De volgende rijen consequent en foutloos invullen met adresgegevens en deze grondig controleren (1 adres per regel)
– Aanspreektitel (Dhr. / Mevr. / Familie etc.) en namen in aparte cellen zetten (zie voorbeeld)
– Zijn er adressen voor het buitenland, groepeer deze dan en zet ze aansluitend onderaan de lijst + het land voluit in kapitaal vermelden
– Zijn er mensen zonder adresgegevens die de envelop persoonlijk overhandigd krijgen, deze ook groeperen en aansluitend onderaan de lijst zettenBibliocrunch

Te vermijden:

– Geen te lange naamregels (indien mogelijk) gebruiken
– Vermijdt haakjes ( > < ) gebruiken
– Gebruik geen enters gebruiken binnen een cel
– Verborgen rijen of kolommen (dichtgeschoven kolommen) verwijderen vooraleer aan te leveren
– Overbodige -niet voor ons bedoelde- tabbladen met gegevens laten zitten
– Geen extra info ergens los in een cel (enkel de gegevens die gedrukt moeten worden)
– Verwijder de lege regels
– Opmaak weghalen.

Er zijn verschillende voordelen aan een mooi gedrukt adres op een envelop:

  1. Het maakt een professionele indruk: Een mooi geschreven adres op een envelop kan een professionele uitstraling geven en laat zien dat de afzender zorg en aandacht heeft besteed aan je communicatie.
  2. Het vergroot de kans op levering: Een duidelijk adres op een envelop vergroot de kans dat de envelop correct wordt bezorgd en niet verloren raakt in de post.
  3. Het toont respect voor de ontvanger en kan de kans vergroten dat de ontvanger de inhoud van de envelop serieuzer neemt of liever leest.
  4. Het kan de respons verhogen: Het vergroot de kans dat de ontvanger de envelop opent en de inhoud leest, wat kan leiden tot een hogere respons op je communicatie.

Kortom, een mooi en duidelijk adres op een envelop kan een positief effect hebben op de indruk die de afzender maakt, de levering van de envelop, het respect dat wordt getoond aan de ontvanger en de respons op de communicatie.