Prijslijst voor gedrukte enveloppen

NIEUW bij ALFABET: opdruk van (kleine of grote oplage) enveloppen (zie de foto’s)

 • startkost = 30 euro
 • opdruk (bv. van illustratie) = 0,25 euro/envelop
 • personalisatie (aan de hand van een excellijst) = 22,5 euro
 • + de prijs van de envelop

Prijzen excl. 21% btw

De prijzen zijn exclusief BTW.

Hier volgt spoedig onze prijslijst van zakenveloppen en vierkante enveloppen. Voorlopig kan u echter wel de prijs opvragen via mail info@alfabet.eu.

Graag volgende specificaties meegeven in mail:

 • Formaat
 • Opdruk: één kleur, twee kleuren of quadri
 • Aantal
 • Gewenste papiersoort
 • Met of zonder venster
 • Type klep (met gegomde klep, zelfkklevende klep of met strip)
 • gepersonaliseerde envelop met beeld
 • Pochette voorbeeld 3 - meerdere kleuren
 • Pochette voorbeeld 1
 • Pochette voorbeeld 2

Tips voor enveloppen

Courante formaten bestemd voor genormaliseerde zendingen:

 • 9,5 x 14,5 cm (voor kaarten van 8,5x13,5)
 • 12,5 x 14,0 cm (voor kaarten van 12x12 of 12x13,5)
 • 11,4 x 16,2 cm (voor kaarten van 10x15)
 • 12,0 x 18,0 cm (voor kaarten van 11,5x17,5)
 • 11,0 x 22,5 cm (voor kaarten van 21x10)

Buitenmaten (niet genormaliseerde zendingen):

 • 16,5 x 21,5 cm (voor A5 kaarten van 14,85x21)
 • Alle vierkante formaten

Hoe een adressenbestand voor gepersonaliseerd drukwerk aanleveren

ALGEMEEN

- 
Wij ontvangen graag een excel-bestand met enkel de te drukken gegevens voor de personalisering.

- 
Uw excelfile wordt automatisch verwerkt in een personalisatie-softwareprogramma.

- 
Een nieuwe excellijst aanleveren betekent opnieuw beginnen en brengt extra kosten met zich mee.

WEL

- De eerste rij invullen met naamgeving van de kolommen (zie regel 1 in voorbeeld).

- De volgende rijen consequent en foutloos invullen met adresgegevens en deze grondig controleren (1 adres per regel).

- Aanspreektitel (Dhr. / Mevr. / Familie etc.) en namen in aparte cellen zetten (zie voorbeeld).

- 
Zijn er adressen voor het buitenland, groepeer deze dan en zet ze aansluitend onderaan de lijst.

- 
Zijn er mensen zonder adresgegegens die de envelop persoonlijk overhandigd krijgen, deze ook groeperen en aansluitend onderaan de lijst zetten.

- Buitenlandse adressen onderaan de lijst plaatsen + land voluit in kapitaal vermelden

NIET

- Geen te lange naamregels indien mogelijk

- Geen haakjes gebruiken zoals < of >

- Geen enters gebruiken binnen een cel.

- Geen verborgen rijen of kolommen (dichtgeschoven kolommen).

- Geen overbodige -niet voor ons bedoelde- tabbladen met gegevens erbij laten zitten.

- Geen extra info ergens los in een cel (enkel de gegevens die gedrukt moeten worden).

- Geen lege regels

- Geen opmaak.

EXTRA INFO

- 
Een idee van hoe u de adresopmaak wilt, kunt u los bijgeven als pdf/jpg, ga bij het bepalen hiervan altijd uit van de langste namen/regels.
(Zie ook de manual van B-Post)

- Een nette lijst is consequent ingevuld: o.a. voor hoofdlettergebruik, spaties, koppeltekens etc.

- Het is geen probleem als in uw bestaande lijst de “postcode” en “plaats” van cel gescheiden zijn

- Om niet te lange regels te krijgen is het handiger om te kiezen voor Dhr. en Mevr. in plaats van voluit geschreven.

- Een nette adressenlijst maken vraagt wat tijd, dus begin hier tijdig aan.

voorbeeld van een lijst voor firma's

voorbeeld van een lijst voor personen