c_row]

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Algemeen Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk in de verhouding tussen de “verkoper”, genaamd Alfabet BV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sint-Denijslaan 317 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0432.882.789. Het BTW nummer is BE 0432.882.789. En elkeen die een aankoop verricht via de website www.alfabet.eu hierna genoemd de “koper”.

Artikel 2. Voorwerp

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de online verkoop via de website www.alfabet.eu. Deze voorwaarden hebben tot doel om de verkoopmodaliteiten tussen Alfabet BV en de koper te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering.
Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

Artikel 3. Bestelling

De koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen via bestelnummers op de site.
De online bestelling kan pas worden verwerkt als de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd.
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
Binnen de 24 uur nadat de bestelling door Alfabet BV werd ontvangen, wordt u een e-mail gestuurd ter bevestiging op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven.
Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

Artikel 4. Prijzen en productinformatie

Al onze prijzen zijn in Euro, exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven, en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de aktie die op het moment van bestelling worden vermeld. Alfabet BV houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de product-informatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
Alfabet BV tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Wanneer artikelen kleiner of groter tailleren dan gewoonlijk, wordt dit in de mate van het mogelijke op de site vermeld. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

Artikel 5. Betaling

Alfabet BV werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner Stripe. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de Alfabet BV webshop. Betaling kan gebeuren via creditcard betaling (Visa of Mastercard), via Bancontact/Mister Cash. Meer informatie over Stripe kan je vinden op www.Stripe.com

5.1. Visa/Mastercard
Een betaling met kredietkaart (Visa of Mastercard) is kosteloos voor de klant en snel. De betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling dan ook meteen verzenden. De koper noteert het nummer van de Visa- of Mastercard, het controlenummer en de vervaldatum. De betaling geschiedt na facturatie van uw artikelen, volgens de betaalwijze overeengekomen met uw bankinstelling.

5.2. Betaling via Bancontact/Mister Cash
Er kan eveneens worden betaald door middel van een Bancontact of Mister Cash kaart. Je wordt vanaf onze site doorverwezen naar de site van Bancontact, waar je je gegevens kan ingeven. De som wordt meteen van je rekening afgehaald en Alfabet BV kan meteen beginnen met het drukken van jouw bestelling.

5.3 Betalen in de winkel
In onze drukkerij aanvaarden wij geen Bancontact of creditcard. Je kunt enkel betalen met Payconiq.

Artikel 6. Levering en Verzending

6.1. Levering
Alfabet BV tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad wordt u per mail op de hoogte gebracht van de exacte levertijd van uw bestellingen. In 6.2 Leveringstermijn trachten we een indicatie te geven van onze levertermijnen. Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven en maken dus geen essentiële voorwaarde uit van de verkoop. Alfabet BV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.
De Koper bezorgt aan Alfabet BV het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend.
In geval van niet-levering van de goederen op het correcte door de Koper opgegeven adres binnen de 30 dagen na de bestelling, worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

6.2. Leveringstermijn
Voor België: zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van jouw betaling versturen we je pakje, met behulp van de post . Het pakje wordt door de postbode aan huis afgeleverd, normaal binnen de 24u na verzending. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus en kan je het pakket afhalen in het postkantoor.
Alfabet BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door de Post, of bij verlies van de artikelen tijdens et vervoer, of staking. De Koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de Post.
Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Alfabet BV de Koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

Op dit moment wordt de optie postlevering niet aangeboden voor bestellingen online geplaatst op www.alfabet.eu. Enkel afhaling in onze drukkerij is mogelijk. Indien anders gewenst, zal dit onderling per mail worden overeengekomen.

6.3. Verzendingskosten
Wij behouden ons het recht voor om onze verzendtarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

Artikel 7. Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen

7.1. Indien je niet tevreden bent over je aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dien je ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail naar info@Alfabet.eu) op de hoogte te brengen. We zullen dan direct een oplossing voorstellen.

7.2. Indien je een klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (info@Alfabet.eu). Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een oplossing te komen.

Artikel 8. Verzakingsrecht

Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Alfabet BV, Sint-Denijslaan 317, 9000 Gent

Artikel 9: Bewijs

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomsten en relaties.
De geïnformatiseerde registers  in de bestanden van Alfabet BV worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen partijen.

De bestelbonnen en facturen slaat men op worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager en kunnen op verzoek van de koper worden bekomen.

Artikel 10: toepasselijk recht en bevoegdheid

Bij eventuele geschillen tussen verkoper en koper naar aanleiding van online verkooptransacties is het Belgische recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent territoriaal bevoegd.

[/vc_row]