AANLEVEREN


Woord vooraf:

Het geeft veel voldoening als u zelf de opmaak kan verzorgen, maar foutief geproduceerde files kunnen arbeidsintensief zijn om technisch op punt te zetten. Om dit te vermijden vindt u hieronder bruikbare tips.

Staan de documenten niet drukklaar, dan kan je kosteloos éénmalig een nieuw en correct document aanleveren. Indien deze nog niet voldoen aan de technische vereisten dan kunnen we hiervoor kosten aanrekenen.  Ook kan de deadline dan verschuiven.

De meest voorkomende problemen zijn: ontbreken van afloop, ontbrekende snijlijnen en beelden die in RGB ipv in CMYK staan.
Als de onderstaande informatie te technisch of te moeilijk overkomt, kunnen we dit natuurlijk ook voor u verzorgen aan €50 excl. 21% btw per uur.
Verkeerd aangeleverde files brengen vanaf de 2e analyse kosten met zich mee aan €12,50 excl. 21% btw per startend kwartier.


BELANGRIJKE OPMERKINGEN
 • Lever fonts (lettertypen) mee indien u wenst dat wij aanpassingen doen.
 • Zet geen verschillende formaten in 1 pdf-file.
 • Wij verwerken geen Publisher- of Powerpoint-files.
 • Word, Open Office en Excel zijn enkel bruikbaar om tekst aan te leveren en moeten herwerkt worden in onze opmaakprogramma's
NUTTIGE TIPS
 • Werk in CMYK en niet in RGB.
 • Gelieve steeds enkele pagina’s en geen dubbele pagina’s (spreads) aan te leveren voor documenten bestaande uit verschillende bladzijden.
 • Werk op ware grootte. Dus een A5 flyer niet aanleveren per 2 op een A4.
 • Voor brochures en boeken: alle bladzijden van een boekje aanleveren in 1 bestand, in de gewone volgorde. Dus elke pagina van het boekje op 1 pagina voorzien en niet in booklet.
 • De werkwijze voor het maken van een file voor een drukproef en voor het eigenlijke drukwerk identiek houden. Als de files in een ander bestandsformaat worden opgeslagen, kunnen de kleuren anders berekend worden met kleurverschillen tot gevolg. Tenzij u natuurlijk consequent en correct kleurmanagement toepast voor uw digitale werkstroom.
 • Zet de tekst niet te dicht tegen de rand en let ook op met fijne boorden rondom. Liefst met een minimum van 5 mm.
BRUIKBARE BESTANDEN
 • PDF volgens de instellingen van PDFx1a met de gebruikte fonten ingesloten (of embed) plus snijtekens en 2,5 mm afloop rondom.Voor de uitleg over afloop zie de tekening hieronder afloop
 • Voor het beste resultaat: lever een drukklare PDF aan.
  Let op! PDF bestanden die RGB, shading objects, coloured paterns of NChannels bevatten, zijn geen drukgeschikte bestanden en geven een onvoorspelbaar resultaat.
 • Word, Open Office en Excel zijn enkel bruikbaar om tekst aan te leveren en moeten herwerkt worden in onze opmaakprogramma's