Hoe drukklare files aanleveren voor print?

Woord vooraf: Het geeft veel voldoening als u zelf de opmaak kan verzorgen, maar foutief geproduceerde files kunnen arbeidsintensief zijn om technisch op punt te zetten. Om dit te vermijden vindt u hieronder bruikbare tips.

De meest voorkomende problemen zijn: ontbreken van afloop, ontbrekende snijlijnen en beelden die in RGB ipv in CMYK staan.
Als de onderstaande informatie te technisch of te moeilijk overkomt, kunnen we dit natuurlijk ook voor u verzorgen aan 50 euro per uur.
Verkeerd aangeleverde files brengen vanaf de 2e analyse kosten met zich mee aan 12,50 euro per startend kwartier.

Bruikbare bestanden

 • PDF volgens de instellingen van PDFx1a met de gebruikte fonten ingesloten (of embed) plus snijtekens en 2,5 mm afloop rondom. Voor de uitleg over afloop zie de tekening hieronder of klik hier Voor het beste resultaat: lever een drukklare PDF aan.
  Let op! PDF bestanden die RGB, shading objects, coloured paterns of NChannels bevatten, zijn geen drukgeschikte bestanden en geven een onvoorspelbaar resultaat.
 • Adobe Indesign CS6 als package (een pakket maken van uw Indesigndocument met de gebruikte beelden, links en fonten)
  een hogere versie dan CS6 exporteren naar IDML
 • Adobe Illustrator (.ai) liefst als PDF bewaren, de fonts in outlines opslaan met snijtekens en 2,5 mm afloop
  de cloudversie bewaren als CS6
 • Adobe Photoshop (.psd, .tif, .jpg) op 300 dpi resolutie
  de cloudversie bewaren als .TIF met de gebruikte lagen
 • CorelDraw opslaan als .ai en de file dan eerst door ons laten openen ter controle omdat bepaalde versies conflicten geven.

PDF aanleveren vanuit Adobe InDesign

Zorg dat u een afloop heeft ingegeven van 2,5 mm rondom indien het beeld aflopend is (zie A).

Bij het exporteren naar pdf klikt u aan: “Snijtekens” (Cropmarks) en indien nodig “Afloop” (Bleed) (zie B).

PDF aanleveren vanuit Adobe Illustrator

Zorg dat u een afloop heeft ingegeven van 2,5 mm rondom indien het beeld aflopend is (zie A).

Bij het bewaren als pdf klikt u aan: “Snijtekens” (Cropmarks) en indien nodig “Afloop” (Bleed) (zie B).

PDF aanleveren vanuit Adobe Photoshop

U mag uw bestand aanleveren als PSD, TIF of JPG. Indien wij aanpassingen dienen te doen in uw bestand dan graag aanleveren als psd in lagen, samen met de eventuele gebruikte fonts of lettertypen. Vergeet niet om de lagen die u niet gebruikt uit uw lagenpalet te wissen.

Reken een afloopmarge bij van 2,5 mm rondom indien het beeld aflopend is. Een gesneden formaat van bijvoorbeeld 21 x 10 cm wordt dan 21,5 x 10,5 cm (zie A).

Resolutie 300 pixels/inch.

Algemene opmerking:
Lever fonts (lettertypen) mee indien u wenst dat wij aanpassingen doen.
Zet geen verschillende formaten in 1 pdf-file.

Wij verwerken geen Publisher- of Powerpoint-files.
Word, Open Office en Excel zijn enkel bruikbaar om tekst aan te leveren en moeten herwerkt worden in onze opmaakprogramma’s.

Nuttige tips

 • Werk in CMYK en niet in RGB.
 • Gelieve steeds enkele pagina’s en geen dubbele pagina’s (spreads) aan te leveren voor documenten bestaande uit verschillende bladzijden.
 • Werk op ware grootte. Dus een A5 flyer niet aanleveren per 2 op een A4.
 • Voor brochures en boeken: alle bladzijden van een boekje aanleveren in 1 bestand, in de gewone volgorde. Dus elke pagina van het boekje op 1 pagina voorzien en niet in booklet.
 • De werkwijze voor het maken van een file voor een drukproef en voor het eigenlijke drukwerk identiek houden. Als de files in een ander bestandsformaat worden opgeslagen, kunnen de kleuren anders berekend worden met kleurverschillen tot gevolg. Tenzij u natuurlijk consequent en correct kleurmanagement toepast voor uw digitale werkstroom.
 • Zet de tekst niet te dicht tegen de rand en let ook op met fijne boorden rondom. Liefst met een minimum van 5 mm.

Hierbij het verschil tussen een drukwerk zonder of met afloop. Aflopend beeld (of bleed) is bedrukking tot aan de snijrand. Deze bedrukking moet nog een stukje doorlopen, zodat we daarin snijden en er geen papierkleur zichtbaar is na het snijden.

Voorbeeld van drukwerk zonder en met afloop of bleed

Hierbij het verschil tussen een beeld van 300 dpi links en een lageresolutiebeeld rechts.

Het verschil tussen een beeld van 300 dpi en lageresolutiebeeld